We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.
/
1.
2.
3.
4.
5.
Krakowiak 09:51
6.
Oberek 03:45
7.
U Młynarza 06:19
8.
Simoom 06:11
9.
Sufia 08:18

about

Applying the influences of different musical cultures has been practiced by jazz players for decades. In fact, absorbing is the essence of jazz, and a strong reason for its constant fluctuation. This certain aspect makes it somehow a very democratic genre. The transcultural factor of jazz can be truly amusing both for the musicians and their listeners, often bringing surprises and sometimes helping to show things from a whole new viewpoint. The music presented in this recording makes a perfect example in that matter.

There are not many musical traditions as seemingly diverse as Polish and Arabic ones. It was only the curiosity of Gdansk-based vibraphonist/composer Dominik Bukowski that helped to find a connection between the traditional Polish melodies taken from Oskar Kolberg’s catalogue and a Middle Eastern musical idiom. Asking Amir ElSaffar for cooperation seemed like the best thing to do. The remarkable Iraqi-American trumpeter agreed to become a member of the band, providing his knowledge and sense of the traditional Arabic maqam melodic system. Thanks to the exquisite musicality, supreme level of skills together with a deep comprehension of cultural roots, filtering Polish folk tunes with both maqam scales and a jazz approach resulted in material that is a bit more than just a simple fusion of styles. The three elements have melted into a seamless alloy, bringing a new quality to what is known as the folklore/jazz scene. It takes a genuine talent to deny a cultural distance in the way Dominik Bukowski and Amir ElSaffar - along with the other members of the quartet, Adam Żuchowski (double bass) and Patryk Dobosz (drums) - did while performing on the stage at Club Żak during the Jazz Jantar Festival in 2016. Now is the time to bring this music to the wider audience.

Włączanie elementów różnych kultur muzycznych jest praktykowane w muzyce jazzowej od dziesięcioleci. Zasadniczo absorbcja jest esencją tego gatunku i jednocześnie przyczyną jego nieustającej żywotności. Aspekt ów jednocześnie stanowi także o tym, że możemy mówić o demokratycznym duchu muzyki jazzowej. Swoista transkulturowość jazzu jest czynnikiem, który nieustannie pasjonuje zarówno słuchaczy, jak i samych wykonawców: dzięki niej częstokroć mamy do czynienia z zaskoczeniami, ona też czasem pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z zupełnie nowego punktu widzenia.
Niewiele jest muzycznych tradycji (z pozoru) różniących się tak znacznie, jak polska i arabska. Początkowo wyłącznie dociekliwość gdańskiego wibrafonisty i kompozytora, Dominika Bukowskiego, pozwoliła odnaleźć obszar wspólny zaczerpniętych z bezcennego zbioru Oskara Kolberga polskich melodiach ludowych z bliskowschodnim idiomem muzycznym. Zwrócenie się do Amira ElSaffara było naturalną koleją rzeczy. Znakomity Iracko-amerykański trębacz zgodził się dołączyć do projektu gdańszczanina, angażując weń swą wiedzę oraz wyczucie tradycyjnego araskiego systemu melodycznego maqam. Dzięki wyśmienitej muzykalności, doskonałości technicznej oraz głębokiemu zrozumieniu i wyczuciu własnych muzycznych korzeni, przesączenie polskich melodii ludowych skalami maqam i jazzowe podejście poskutkowało materiałem, który okazuje się czymś więcej niż tylko prostym zestawieniem stylistyk. Trzy elementy zeszły się w bezszwowy stop, przynosząc nową jakość temu, co znamy jako scena folkowo-jazzowa. Unieważnienie dystansu kulturowego w sposób, w jaki uczynili to Dominik Bukowski i Amir ElSaffar grając wraz z pozostałymi członkami kwartetu: Adamem Żuchowskim (kontrabas) i Patrykiem Doboszem (perkusja) wymaga niebagatelnego talentu. Zarejestrowany na płycie premierowy koncert miał miejsce na scenie gdańskiego Żaka, gdzie kwartet zagrał w ramach festiwalu Jazz Jantar 2016. Czas najwyższy na przedstawienie tej muzyki szerszej widowni.

credits

released November 4, 2016

Dominik Bukowski Quartet feat. Amir ElSaffar

SUFIA - Live in Club Żak, Jazz Jantar Festival 2016

Dominik Bukowski - vibraphone, kalimba
Amir ElSaffar - trumpet, santur
Adam Żuchowski - double bass
Patryk Dobosz - drums, darbuka

www.dominikbukowski.com
www.jazzjantar.pl

1. Niedaleko Warszawy (traditional) 11:02
2. Bring Me The Light (Dominik Bukowski) 9:24
3. Aya Daraha Bil Hazn - Intro 2:54
4. Aya Daraha Bil Hazn (traditional) 3:54
5. Krakowiak (traditional) 9:51
6. Oberek (traditional) 3:45
7. U Młynarza (traditional) 6:19
8. Simoom (Dominik Bukowski) 6:10
9. Sufia* (Dominik Bukowski) 8:18
*Dedicated to Zosia Bukowska

Niedaleko Warszawy, Krakowiak and U Młynarza comes from Oskar Kolberg compilation Pieśni Ludu Polskiego.

Recorded live in concert March 18, 2016 at Jazz Jantar Festival in Club Żak, Gdańsk, Poland; except Sufia recorded in July 29 at the same place.

Recorded, mixed and mastered by Paul Rutschka
Design by Małgorzata Lipińska
Produced by Dominik Bukowski

Dominik Bukowski plays Adams vibraphone.

Special thanks to Amir, Adam and Patryk for their music creativity.
Extra thanks to Magda Renk and Club Żak, Maciej Karłowski, Emil Miszk and my family: Ania, Oliwka and Zosia.

license

all rights reserved

tags

about

Fundacja Słuchaj Warsaw, Poland

contact / help

Contact Fundacja Słuchaj

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Sufia, you may also like: